آقای عباس حسینی در سال 1361 چشم به جهان گوشود، ایشان که از همان ابتدا به مهندسی علاقه بسیار فراوانی داشت، در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در رشته مهندسی صنایع غذایی فارغ التحصیل شد. تا با شناخت کامل از ماهیت مواد غذایی وارد عرصه تولید تجهیزات صنایع غذایی گردد.

ایشان در رشته MBA مدرک فوق لیسانس خود را گرفته و یکی از کارخانه داران باسواد این حوزه می باشد.

در حال حاضر مجموعه صنایع برودتی حسینی بهترین مجموعه تولیدی از لحاظ کیفی در کشور عزیزمان ایران می باشد.